Albert Calderó, ponent en diverses jornades tècniques sobre crisi i gestió de persones en Ajuntaments

Consultors
1.360


Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, ha estat convidat recentment a participar en dues jornades tècniques sobre crisi i gestió de persones a les institucions locals.
En les jornades "Recursos Humans i gestió del coneixement en temps de crisi", organitzades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a l'Hospitalet de Llobregat els dies 16 i 17 de desembre, al Centre Cultural Tecla Sala, els destinataris van ser directius i caps de personal municipals, Albert Calderó va impartir una ponència i taller participatiu amb el títol: "Més enllà dels plans d'austeritat: l'ajust a la millora de l'eficiència", on es van debatre més de 40 diferents dissenys preliminars de projectes per a la posada en pràctica del pla d'austeritat i eficiència en els Ajuntaments. Altres ponents van ser Francesc Longo d'ESADE, Rafael Jiménez Asensio de la Universitat Pompeu Fabra, i va donar inici a les jornades el discurs de Núria Marín alcaldessa de l'Hospitalet i Antonio Díaz Méndez Director d'Estratègia i formació de la FEMP.

I en les "II Jornades Tècniques sobre Desenvolupament Local i Recursos Humans", organitzades per la Diputació d'Almeria el dia 25 de novembre, on van assistir 215 càrrecs electes i tècnics dels ajuntaments de la província, Calderó va impartir la ponència "Estratègies bàsiques per a la gestió dels recursos humans d'un Ajuntament", centrada en mètodes innovadors de gestió de persones adaptats a la realitat actual de crisi de les institucions locals espanyoles. Altres ponents destacats van ser Manuel Zafra Víctor, professor de la Universitat de Granada i ex director general d'Administració Local de l'Estat i de la Junta d'Andalusia, i Federico Castillo Blanco, catedràtic de la Universitat de Granada i Secretari General de la Unió Iberoamericana de Municipalistes .

En ambdós casos les ponències presentades es poden consultar a l'apartat "Documents en línia" d'aquesta web.


Tecla Sala, L'Hospitalet de Llobregatc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522