Austeritat en les institucions públiques: desfer-se dels edificis innecessaris

Articles Revistes
1.377

Per Albert Calderó

Aquesta és una altra entrega de la sèrie d'articles proposant idees pràctiques per als plans d'austeritat que totes les institucions públiques haurien d'estar posant en marxa en l'actualitat.

 

Una bona manera d'estalviar en les institucions públiques és desfer-se dels edificis, instal.lacions, terrenys i en general de les propietats immobiliàries que no siguin imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, venent les que siguin de propietat i rescindint contractes de les que siguin de lloguer.

El mes de juny d'aquest any el President Obama va publicar una ordre presidencial per posar en marxa un pla urgent de venda de propietats federals ("Disposing of Unneeded Federal Real Estate" - Federal Register, Vol. 75, No. 115, Wednesday, June 16, 2010 / Presidential Documents, page 33987). Un estudi previ de l'Office of Management and Budget havia analitzat els 1.200.000 edificis de l'administració federal arribant a la conclusió que existien 14.000 propietats immobiliàries innecessàries per als serveis, i 55.000 edificis federals més molt infrautilitzats, això sense comptar les instal.lacions militars en desús, que estan sent objecte d'un altre pla independent de reducció.

 

 

El manteniment de propietats públiques innecessàries, a més de suposar un actiu financer inutilitzat, comporta grans despeses de manteniment, de conservació, de vigilància i altres similars perfectament inútils.

El pla d'Obama preveu obtenir almenys 3.000 milions de dòlars d'estalvis al final de l'exercici de 2012, sumant els ingressos obtinguts de les vendes i els estalvis en despeses operatives. A part, el tancament de bases militars nord-americanes i la concentració de l'activitat en la resta està planificat que reporti 5.000 milions de dòlars més d'estalvis per al mateix període pressupostari.

Al mateix temps, l'administració federal s'ha plantejat que mentre la tecnologia informàtica ha permès al sector privat compactar i reduir cada vegada més els centres de dades, en canvi en el sector públic federal s'han multiplicat, en contra de l'eficiència i del sentit comú . Un altre pla preveu una ambiciosa i complexa operació de concentració d'informació i de capacitat de gestió de dades en un nombre molt inferior de centres, al llarg dels pròxims cinc anys.

A Espanya molts edificis innecessaris són consequència també de la fragmentació excessiva de les dependències públiques al llarg de la prolongada etapa expansiva de la despesa pública dels últims trenta anys. Sobretot la tendència a l'escassa coordinació i a la creació de "regnes de taifes" en cada departament o regidoria ha comportat la duplicació de tot tipus de serveis, incloent molts dels que permetrien grans economies d'escala d'haver-se mantingut unificats.

La venda de propietats públiques s'hauria de fer sense perdre capital social, és a dir, no venent a qualsevol preu, i invertint els resultats en amortitzar crèdits o en inversions econòmicament productives, no a alleujar dèficits estructurals ni en despeses corrents.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522