El nostre mètode de segmentació electoral

Articles Revistes
1.348


Es compleixen 20 anys del nostre mètode de segmentació electoral, que es va utilitzar per primera vegada en les anàlisis per elaborar estratègia electoral per als nostres clients el 1991.

Des de llavors el mètode ha millorat molt en les seves successives versions, però manté la seva essència i originalitat fundacional: no es basa en les enquestes electorals sinó en els resultats electorals. Per a nosaltres és evident que, en el millor dels casos, les enquestes electorals es basen en una mostra del 0,1% al'1% de la població, i que (en el millor dels casos) tenen índexs de sinceritat que no arriben al 80%. En canvi, els resultats electorals són una mostra del 100% de la població disposada a votar amb una sinceritat del 100%.

L'estudi de l'evolució a llarg termini de resultats electorals amb el nostre mètode ens ofereix una pintura de gran exactitud i riquesa de dades dels diferents segments d'electors, classificats d'acord amb les pautes de conducta electoral. Això ens permet elaborar estratègies electorals amb alta probabilitat d'èxit des de l'anàlisi racional, fugint tant de les intuïcions creatives extravagants com de les banalitats avorrides, que en conjunt han convertit tan sovint les nostres convocatòries electorals en olimpíades de l'abstenció. Això els permet als nostres clients posar en pràctica campanyes electorals de gran èxit i d'òptima relació cost-resultats.

El nostre mètode també ha acreditat la seva vàlua en la predicció de resultats electorals. En una prova exigida per un client, a finals dels anys noranta, una predicció de resultats d'eleccions autonòmiques realitzada amb el nostre mètode cinc mesos abans de les eleccions, concretant fins al nombre d'escons de totes les opcions polítiques, va resultar més precisa que les enquestes a peu d'urna.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522