Albert Calderó, conferenciant convidat en un Congrés de la FSP-UGT

Consultors
1.286


Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, ha participat el passat dia 5 de febrer com a conferenciant convidat en el Congrés de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de la Diputació d'Almeria, celebrat al campus de la Universitat d'Almeria amb més de 100 assistents.

La conferència va versar sobre "Millores laborals i sostenibilitat dels serveis públics en època de crisi ". Al final de la mateixa Albert Calderó va participar en els debats dels assistents, que van ser organitzats en quatre grups de treball temàtics.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522