Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local dóna un curs sobre "Com un regidor pot fer un pla personal de carrera"

Formació
1.353


Dins del Cicle de Seminaris per a alts càrrecs locals impartit per Estratègia Local, que han organitzat l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'electes, Jordi Oliveres ha donat un curs sobre "Com un regidor pot fer un pla personal de carrera". L'objectiu del curs ha estat conèixer i experimentar la tècnica del pla professional de carrera política, professional i personal.

En aquest curs, de 4 hores de duració, hi han participat 27 alcaldes i regidors.

TEMARI CURS COM UN REGIDOR POT FER UN PLA PERSONAL DE CARRERA:

1. - Què vull fer al 2011? Em convé personalment tornar a anar a la llista?
2. - Planificació i atzar a la carrera política, professional i personal.
3. - Eines de gestió de carrera.
4. - Conciliació de la feina de regidor amb la vida personal, familiar i professional.
5. - Definició i planificació de la carrera personal: mestres, tutors, coachs.
6. - Formació, aprenentatge, adquisició de competències i capacitats.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522