Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local dóna un curs sobre "Com gestionar la crisi i fer plans d'austeritat al final del mandat"

Formació
1.385


Dins del Cicle de Seminaris per a alts càrrecs locals impartit per Estratègia Local, que han organitzat l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'electes, Jordi Oliveres ha donat un curs sobre "Com gestionar la crisi i fer plans d'austeritat al final del mandat". L'objectiu del curs ha estat aprendre a fer de la crisi econòmica i de les polítiques municipals d'austeritat una estratègia d'èxit pel final de mandat.

En aquest curs, de 4 hores de duració, hi han participat 22 alcaldes i regidors.

TEMARI CURS COM GESTIONAR LA CRISI I FER PLANS D'AUSTERITAT AL FINAL DEL MANDAT:

1. - Les cinc crisis de la crisi.
2. - Plans d'usteritat municipal.
3. - Màrqueting de l'austeritat.
4. - Contenció de despeses de personal i evitació de conflictes sindicals.
5. - Projectes i serveis prioritaris en el final del mandat.
6. - Estratègia i final de mandat.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522