Pere Casajuana, consultor d'Estratègia Local dóna un curs sobre "Com relacionar-se amb els ciutadans per canals no convencionals"

Formació
1.331


Dins del Cicle de Seminaris per a alts càrrecs locals impartit per Estratègia Local, que han organitzat l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'electes, Pere Casajuana ha donat un curs sobre "Com relacionar-se amb els ciutadans per canals no convencionals". L'objectiu del curs ha estat fer un entrenament bàsic sobre canals i tècniques no convencionals de relació amb els ciutadans del municipi.

En aquest curs, de 4 hores de duració, hi han participat 18 alcaldes i regidors.

TEMARI CURS COM RELACIONAR-SE AMB ELS CIUTADANS PER CANALS NO CONVENCIONALS:

1. - Canals convencionals i no convencionals, avantatges i inconvenients.
2. - La carta, la carta massiva.
3. - L'enquesta mediàtica.
4. - La tècnica de grup nominal, l'enquesta Delphi.
5. - El dossier informatiu.
6. - La revista electrònica, la web, el bloc.
7. - El correu electrònic i els missatges a mòbils.
8. - La revista electrònica, la web, el bloc.
9. - El mot d'ordre.
10. - Altres canals no convencionals.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522