Joan Queraltó, consultor d'Estratègia Local dóna un curs sobre "Com un regidor treu profit d'internet: xarxes social, correu-e i blocs"

Formació
1.313


Dins del Cicle de Seminaris per a alts càrrecs locals impartit per Estratègia Local, que han organitzat l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'electes, Joan Queraltó ha donat un curs sobre "Com un regidor treu profit d'internet: xarxes social, correu-e i blocs". L'objectiu del curs ha estat rebre un entrenament bàsic sobre l'ús intel·ligent d'internet dels regidors municipals, en especial pel que fa a l'ús de les xarxes socials, del correu-e i dels blocs.

En aquest curs, de 4 hores de duració, hi han participat 13 alcaldes i regidors.

TEMARI CURS COM UN REGIDOR TREU PROFIT D'INTERNET: XARXES SOCIALS, CORREU-E I BLOCS:

1. - Utilitats dels canals internet, a qui ens permeten arribar, relació cost-benefici.
2. - Rol de l'electe local a xarxes socials generalistes: Facebook i similars.
3. - Rol de l'electe local a xarxes socials especialitzades: Linkedin, Goblonet i similars.
4. - Correu-e, llistes de distribució.
5. - Blocs.
6. - Posicionament a cercadors.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522