El mètode de gestió per competències professionals d'Estratègia Local avança en les entitats locals

Articles Revistes
1.356


En l'actual etapa d'austeritat i de prioritat a la sortida de la crisi els mètodes innovadors d'Estratègia Local de gestió de les persones de les institucions públiques estan guanyant crèdit dia a dia.
Així, a l'Ajuntament d'Avilés (foto) s'acaba de celebrar un seminari formatiu a 20 persones de l'equip directiu i tècnic de totes les àrees municipals, sobre "Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional", dirigit per Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, una oferta formativa d'iniciació a aquests nous mètodes de gestió per a la funció pública adaptats als nous temps.
Al mateix temps en el Consell Comarcal del Maresme, una entitat supramunicipal amb més de 100 funcionaris, dels quals més de 70 amb títol universitari, s'està avançant en la posada en pràctica d'un sistema integrat de direcció per objectius, gestió per competències, professionalització de la línia jeràrquica i avaluació de l'acompliment, en un procés que ha comptat des del seu inici amb l'assistència tècnica d'Estratègia Local, actualment està en fase avançada un procés de suport tècnic mitjançant seminaris formatius periòdics, dirigits també per Albert Calderó, per a l'equip intern de dinamitzadors, que ja ha completat la diagramació de competències de tot el personal de la institució, i actualment elabora el primer pla d'objectius d'aprenentatge professional del personal, que és una altra de les prestacions del sistema.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522