Una idea per preparar a cada institució local unes noves bases per a l'acord entre la institució i els sindicats de funcionaris

Formació
1.487


Des d'Estratègia Local estem difonent una proposta per aprofitar les setmanes de tranquil·litat interna que comporten les eleccions, fent, amb la col·laboració d'Estratègia Local, una activitat de seminari, formativa i de debat, que anomenem el Seminari "Cara a Cara"

Amb el títol de "Bases innovadores per a un acord entre les institucions locals i la representació sindical sobre l'augment de l'eficàcia en l'era de l'austeritat", la proposta consisteix en celebrar un Seminari intern a cada institució, de 20 hores de durada en tres o quatre dies intensius, per al debat entre dos tipus de participants: D'una banda, els directius, comandaments intermedis i tècnics de gestió de personal, i d'altra banda, els representants sindicals, per fer un debat de sistemes innovadors de gestió en el marc de l'austeritat, per debatre i explorar possibles bases per a un acord entre la institució i els representants, per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència en el marc de l'austeritat però sense renunciar a millores.

Cal tenir en compte que la nova era de l'austeritat inevitable no pot ser una era de simples retallades de drets per als funcionaris i empleats públics. Cal trobar noves fórmules de gestió que, sense perdre de vista la necessitat de la contenció de costos, sigui possible incentivar l'augment de l'eficàcia i l'eficiència. Millorar no és fer retallades, millorar és aconseguir un augment estable de la productivitat i l'eficàcia i un més gran valor afegit social sense augment de costos i si és possible amb alguna reducció. És possible aquesta quadratura del cercle? Aquest seminari planteja un conjunt de solucions innovadores i proposa un debat sobre aquestes solucions als directius, comandaments intermedis i tècnics de gestió de persones i als representants sindicals de les institucions locals que ho desitgin, aprofitant els mesos de baixa activitat per la convocatòria electoral.

TEMARI: 1. ¿Austeritat vol dir retallades o vol dir altra cosa? 2. Innovació en les condicions de treball: Professionalització de la jerarquia, descentralització, transparència, carrera professional. Mètodes i solucions. 3. Productivitat, avaluació de l'acompliment i desenvolupament professional: com posar en pràctica l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 4. Gestió per competències, un mètode per al desenvolupament professional i l'augment de l'eficàcia. Experiències pràctiques. 5. Avaluació de la productivitat, l'acompliment i els aprenentatges professionals amb objectivitat i equitat. 6. Una proposta pràctica: el Comitè Mixt d'Equitat retributiva. 7. Sistemes de carrera professional des de la legislació vigent: gestió innovadora del complement de productivitat, del complement de destinació, del complement específic. 8. L'enriquiment dels llocs de treball. La revisió contínua de la valoració de llocs de treball. 9. Mètodes i forma de finançament: els plans d'austeritat i modernització. Experiències pràctiques.

Si algú està interessat en aquesta proposta es pot posar en contacte amb nosaltres, 901100032c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522