Albert Calderó ponent en esdeveniment de la FEMP sobre austeritat

Articles Revistes
1.345


La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha celebrat els dies 26 i 27 d'abril a la seva seu de Madrid un esdeveniment sobre "Gestió Eficient dels Recursos i Control Pressupostari", que ha comptat amb l'assistència de més de 70 càrrecs electes, directius i tècnics locals, centrat en l'actual problemàtica d'austeritat, reducció de costos i desenvolupament de l'eficiència econòmica i financera de les institucions locals.

Entre els ponents Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, ha parlat sobre "Dues experiències locals de gestió eficient dels recursos i control pressupostari", participant en una taula rodona amb Fermín Cabasés, tècnic de la Federació Navarresa de Municipis i Concejos, i Vicent Ramón García Mont, alcalde d'Algemesí. Altres ponents han estat professors universitaris i directius locals i de federacions de municipis.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522