Estratègia Local participa en unes jornades del Consell Comarcal del Maresme

Articles Revistes
1.250


El Consell Comarcal del Maresme ha convocat unes jornades sobre innovació a la gestió local, amb el títol: ?els ajuntaments davant de la crisi: tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics?, on s'explicaran tres iniciatives en marxa al Consell Comarcal. Una de les iniciatives és un projecte de canvi organitzatiu i de gestió de personal que nosaltres hem dirigit tècnicament, el sistema de gestió per competències professionals, un mètode que busca combinar la gestió austera amb la creació d'oportunitats de promoció professional. L'Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, hi farà una ponència sobre el tema.

Des d'Estratègia Local desitjem molta sort i éxits a tots els alcaldes i regidors en aquesta nova etapa municipal.


.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522