Estratègia Local imparteix un curs de l'INAP sobre Habilitats de direcció per a la gestió del canvi cap a una Administració Electrònica comunitària

Formació
1.410


L'objectiu del curs de l'Institut Nacional d'Administració Pública és donar a conèixer les línies d'actuació de la Comissió Europea en relació al desenvolupament de l'Administració Electrònica i reflexionar sobre el paper de les TIC en la millora de la qualitat en la satisfacció de les necessitats dels ciutadans.

Joan Queraltó i Jordi Oliveres han impartit els mòduls del curs que tenien per objectiu adquirir les habilitats necessàries per poder liderar el procés d'anàlisi de l'organització, per identificar, definir i avaluar els seus processos: claus, estratègics, operatius i de suport, amb vista a la presa de decisions cap a la millora dels serveis.

Aquest curs de formació, l'INAP, l'ha organitzat amb la col.laboració del Consell Insular de Mallorca. Hi han participat 26 tècnics de diferents administracions locals i estatals.

Programa:
"Habilitats de direcció per a la gestió del canvi cap a una Administració Electrònica comunitària"
A
1 .- El Pla d'Acció Europeu 2011-2015 d'Administració Electrònica; "L'aprofitament de les TIC per promoure la governança intel ligent, sostenible i innovadora".
2 .- Informar els ciutadans de les activitats i serveis municipals.
3 .- Participació dels ciutadans en les decisions municipals.
4 .- Relacions ciutadanes i vida social local.

B
1 .- Identificació de situacions millorables. Mètodes i habilitats.
2 .- Anàlisi, diagnòstic, pronòstic.
3 .- Alternatives de solució. Avaluació d'alternatives.
4 .- Suport a la presa de decisions de canvi: mètodes i habilitats.
5 .- Posada en pràctica de les solucions: gestió de les incerteses i les resistències.
6 .- Comunicació i difusió dels canvis. Gestió interna i externa.
7 .- Aprenentatge i desenvolupament personal en la innovació contínua.
c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522