L'ALCALDIA VALENTA: L'alcaldia valenta ha guanyat les eleccions!

Articles Revistes
19/6/11
1.200
0

Per Albert Calderó


Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522