Una altra edició del curs: "Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional"

Formació
1.460


S'ha celebrat a la seu de la FEGAMP a Santiago de Compostela, i dins del seu pla de formació contínua 2011 una nova edició d'aquest curs, de 20 hores lectives, impartida per Albert Calderó. Van assistir 15 funcionaris i funcionàries dels serveis de personal o de promoció d'ocupació de 10 ajuntaments de Galícia.

Es va posar en evidència la necessitat i urgència d'un canvi de política en matèria de personal en les nostres institucions locals, aprofitant l'inici d'un nou mandat municipal, i també la idoneïtat del mètode de gestió per competències professionals per augmentar la competitivitat de les nostres institucions locals i també de les nostres empreses públiques.

Albert Calderó amb els alumnes del curs: "Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional"
c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522