Albert Calderó, ponent en les XXIX JORNADES DE GERÈNCIA UNIVERSITÀRIA DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES

Articles Revistes
1.496


Les Jornades de Gerència Universitària són una reunió congressual anual dels equips rectors, gerencials i directius de les universitats, convocat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

El lema de la convocatòria d'enguany, l'organització ha correspost a la Universitat d'Almeria, és "La gestió universitària en temps de crisi econòmica", i se celebrarà els dies 20 i 21 d'octubre a Almeria.

La primera ponència que es debatrà en la sessió plenària de les Jornades ha estat encomanada a Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, i versarà sobre "Reduir costos de personal en temps de crisi: Els plans d'austeritat i modernització". Entre d'altres ponents participaran també Carles Ramió, Mikel Gorriti, Rafael Jiménez Asensio i Francesc Solé Parellada.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522