Quaderns d'Administració Local, la revista tècnica de la FEMP, publica un article d'Albert Calderó

Articles Revistes
1.363


La revista "Quaderns d'Administració Local", òrgan tècnic de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha publicat un article d'Albert Calderó titulat "Els funcionaris interins a partir de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic : el funcionariat de programa i el funcionariat conjuntural ".

Es tracta d'un article extens, de més d'onze mil paraules, i per això s'ha publicat en dues entregues: la primera part en l'edició número 163, de juliol de 2011, a les pàgines 36 a 48, i la segona part s'ha publicat al número 164, d'agost de 2011, a les pàgines 37 a 49.

A l'article s'estudia amb deteniment l'article 10 de la Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que regula la figura del funcionari interí, introduint canvis que ben aplicats podrien ser de gran transcendència per a la millora de l'eficàcia en la gestió de personal en totes les institucions públiques. Per facilitar la seva lectura facilitem el text complet, que es pot consultar aquí.



c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522