Estratègia Local participa en un esdeveniment de GTT

Articles Revistes
1.468


Estratègia Local manté des de fa molts anys una trajectòria de col.laboració tècnica amb GTT, l'empresa líder en col.laboració en la gestió tributària local i autonòmica i en la informàtica tributària, propietat de les caixes d'estalvis espanyoles.

GTT ha convocat els dies 5 i 6 d'octubre la seva II Trobada d'Usuaris, una reunió congressual de tots els seus clients institucionals, en la qual Albert Calderó, consultor d'Estratègia Local, impartirà una ponència titulada: "Descentralització, desconcentració i delegació per agilitar la gestió tributària en el marc de la implantació de l'administració electrònica ".

Altres ponents seran Fernando Plaza, director general i Francisco de la Torre, sotsdirector general de GTT, Ángela Acín, Directora de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona; Ignacio González, director general d'Informàtica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i Fernando de Pablo, director general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522