Estratègia Local participa en un esdeveniment de GTT

Articles Revistes
16/9/11
1.261
0


Estratègia Local manté des de fa molts anys una trajectòria de col.laboració tècnica amb GTT, l'empresa líder en col.laboració en la gestió tributària local i autonòmica i en la informàtica tributària, propietat de les caixes d'estalvis espanyoles.

GTT ha convocat els dies 5 i 6 d'octubre la seva II Trobada d'Usuaris, una reunió congressual de tots els seus clients institucionals, en la qual Albert Calderó, consultor d'Estratègia Local, impartirà una ponència titulada: "Descentralització, desconcentració i delegació per agilitar la gestió tributària en el marc de la implantació de l'administració electrònica ".

Altres ponents seran Fernando Plaza, director general i Francisco de la Torre, sotsdirector general de GTT, Ángela Acín, Directora de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona; Ignacio González, director general d'Informàtica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i Fernando de Pablo, director general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522