Estratègia Local imparteix un curs de l'INAP sobre la protecció de dades personals des de la perspectiva de l'Administració Electrònica

Formació
26/9/11
1.192
0


L'objectiu del curs de l'Institut Nacional d'Administració Pública és donar a conèixer els conceptes bàsics en relació amb les dades de caràcter personal i la seva protecció, en el marc del treball del personal administratiu i tècnic.

El conseller de Cooperació Local del Consell de Mallorca, Bernardí Coll, juntament amb el director insular de Cooperació Local i Suport Municipal, Martín A. Torres, han inaugurat el curs que s'emmarca en el suport que presta el Consell de Mallorca als municipis i l'objectiu és facilitar el manteniment i l'actualització de les competències i habilitats professionals del col.lectiu de secretaris interventors i altre personal qualificat dels ajuntaments. En aquest curs han participat prop de 30 tècnics de diferents administracions de Mallorca.

Jordi Oliveres, consultor i director de "Estratègia Local SA" i Feliu J. Bauzá, doctor en Dret i professor de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears són els encarregats d'impartir aquest curs en el qual Jordi Oliveres ha impartit el mòdul CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES EN LES RELACIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS AMB ELS CIUTADANS.

Programa:
"La protecció de dades personals des de la perspectiva de l'Administració Electrònica"
A Jordi Oliveres i Prats
1 .- Les competències de l'administració i la informació de caràcter personal associada a elles.
2 .- Els funcionaris i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3 .- Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels funcionaris amb els ciutadans. Drets i deures.
4 .- Situacions que causen irritació al ciutadà. Situacions que hem d'evitar. Robinsons incidentals.
5 .- Conceptes i definicions de la confidencialitat i la protecció de dades.
6 .- Què podem i què no podem fer amb el padró municipal d'habitants. Estadístiques útils.
7 .- Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?

B Feliu J. Bauzá Martorell
1 .- Règim jurídic de la protecció de dades personals. Normativa estatal bàsica. Normativa autonòmica.
2 .- Garanties de les dades personals.
3 .- Fonts accessibles al públic. Casos pràctics. Comentaris de sentències.
4 .- Cessió de dades a tercers. Casos pràctics. Comentaris de sentències.
5 .- Administració electrònica. Informació en línia: accessibilitat, identitat i frau. Tramitació electrònica de processos. Signatura electrònica. Registres telemàtics. Notificacions electròniques.Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522