Estratègia Local imparteix un curs de l'INAP sobre la protecció de dades personals des de la perspectiva de l'Administració Electrònica

Formació
1.346


L'objectiu del curs de l'Institut Nacional d'Administració Pública és donar a conèixer els conceptes bàsics en relació amb les dades de caràcter personal i la seva protecció, en el marc del treball del personal administratiu i tècnic.

El conseller de Cooperació Local del Consell de Mallorca, Bernardí Coll, juntament amb el director insular de Cooperació Local i Suport Municipal, Martín A. Torres, han inaugurat el curs que s'emmarca en el suport que presta el Consell de Mallorca als municipis i l'objectiu és facilitar el manteniment i l'actualització de les competències i habilitats professionals del col.lectiu de secretaris interventors i altre personal qualificat dels ajuntaments. En aquest curs han participat prop de 30 tècnics de diferents administracions de Mallorca.

Jordi Oliveres, consultor i director de "Estratègia Local SA" i Feliu J. Bauzá, doctor en Dret i professor de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears són els encarregats d'impartir aquest curs en el qual Jordi Oliveres ha impartit el mòdul CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES EN LES RELACIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS AMB ELS CIUTADANS.

Programa:
"La protecció de dades personals des de la perspectiva de l'Administració Electrònica"
A Jordi Oliveres i Prats
1 .- Les competències de l'administració i la informació de caràcter personal associada a elles.
2 .- Els funcionaris i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3 .- Confidencialitat i protecció de dades en les relacions dels funcionaris amb els ciutadans. Drets i deures.
4 .- Situacions que causen irritació al ciutadà. Situacions que hem d'evitar. Robinsons incidentals.
5 .- Conceptes i definicions de la confidencialitat i la protecció de dades.
6 .- Què podem i què no podem fer amb el padró municipal d'habitants. Estadístiques útils.
7 .- Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?

B Feliu J. Bauzá Martorell
1 .- Règim jurídic de la protecció de dades personals. Normativa estatal bàsica. Normativa autonòmica.
2 .- Garanties de les dades personals.
3 .- Fonts accessibles al públic. Casos pràctics. Comentaris de sentències.
4 .- Cessió de dades a tercers. Casos pràctics. Comentaris de sentències.
5 .- Administració electrònica. Informació en línia: accessibilitat, identitat i frau. Tramitació electrònica de processos. Signatura electrònica. Registres telemàtics. Notificacions electròniques.

c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522