Curs per a alcaldes i regidors a la Federació de Municipis de Cantàbria

Formació
1.412


La Federació de Municipis de Cantàbria ha programat per als dies 17 i 18 de novembre a la seva seu central de Torrelavega un curs sobre "Política i govern local en l'era de l'austeritat" , que impartirà Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, dirigit als seus associats alcaldes i regidors de Cantàbria.

Full d'inscripció i contingut del curs.

"Governar l'Ajuntament en l'era de l'austeritat: plans, projectes, prioritats i relacions amb els ciutadans"

1 .- L'acció de govern: policia administrativa, prestació de serveis i promoció econòmica i social en el context de crisi.

2 .- Plans, projectes i prioritats. Pensar abans d'actuar, concentrar la capacitat d'actuació en el màxim valor afegit social i institucional.

3 .- Serveis municipals: necessitats, demandes i satisfacció dels ciutadans.

4 .- Ajust de la prestació de serveis en temps de crisi. Formes de prestació de serveis de baix cost.

5 .- Participació ciutadana i relacions amb els ciutadans en l'era de l'austeritat.

6 .- Comunicació municipal: canals, missatges, destinataris.

7 .- Les relacions personals dels polítics locals amb la ciutadania.

"Organització del govern local i dels empleats municipals per a l'eficiència"

1 .- El govern local a Espanya. Trajectòria històrica i realitat actual.

2 .- Organització del govern municipal. El que diu la llei i el que passa en realitat.

3 .- Repartiment de tasques i responsabilitats en el govern local.

4 .- Dirigir l'administració i als funcionaris.

5 .- Organitzar l'Administració perquè sigui més eficaç.

6 .- Canvis organitzatius per augmentar l'eficàcia, eficiència i productivitat.

7 .- Funcionaris, personal laboral, interins ... classes de personal i com gestionar-lo.

8 .- Gestió de recursos humans i relacions amb els sindicats.

9 .- Retribucions, valoració i relació de llocs de treball. Retribució al rendiment i resultats.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522