Celebrades a Almeria les XXIX Jornades de Gerència Universitària de les universitats espanyoles

Articles Revistes
1.308


Amb l'assistència de més de 150 gerents, vicegerents i directius de pràcticament totes les universitats públiques espanyoles s'han celebrat a Almeria aquestes Jornades, en què Albert Calderó va impartir una ponència en la sessió plenària:"Reduir costos de personal en temps de crisi: Els plans d'austeritat i modernització".

Les Jornades van ser inaugurades per María Victoria Román, directora general d'Universitats de la Junta d'Andalusia, i clausurades per Pedro Molina, Rector de la Universitat d'Almeria. Joaquín Moya-Angeler, president del Consell Social de la Universitat d'Almeria UAL i president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats espanyoles, va impartir una conferència sobre la governança universitària.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522