Taller de comunicació política i institucional

Portada
77

El discurs és l'eina fonamental de la tasca política; en aquest seminari pràctic de tres hores per a un equip de govern es desenvolupen els continguts de manera pràctica i interactiva, per tal que els participants hi puguin compartir dubtes, coneixements o experiències de manera personalitzada, amb diversos exercicis pràctics.

Eines de discurs

Peces de discurs, el discurs d'ascensor, el discurs circular, el discurs trencat...

Esquemes de discurs

Els cinc minuts del discurs improvisat, l'observador, els tres temps, la confrontació....

Relació i repetició

Oportunitats de discurs i d'interacció amb la ciutadania, evitar l'aïllament i el segrest polític, utilitat de la repetició...c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522