Jornada de treball "Vine i explica'ns quines són les necessitats de la Regidoria d'Esports"

Portada
103


L'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona va organitzar la jornada de treball "Vine i explica'ns quines són les necessitats de la Regidoria d'Esports" el 16 de novembre, convidant-hi a tècnics i electes per tal de discutir i prioritzar, a partir de la metodologia de planificació participativa proposada i aplicada per Estratègia Local, les principals necessitats en l'àmbit de l'esport a les que caldrà donar resposta des de la Diputació durant els propers quatre anys, així com els àmbits de treball que caldrà prioritzar des de la Diputació durant aquest mandat. La jornada es va realitzar a Barcelona, al Paraninf de l'Escola Industrial.


Els participants es van dividir en 12 grups de treball d'entre set i vuit persones per grup, i van treballar sota la coordinació del personal de l'àrea -format per Estratègia Local en la Tècnica de Grup Nominal, per tal de poder recollir totes les necessitats i prioritzar-les; en una segona fase, tots els participants van fer ús dels seus telèfons per tal de prioritzar els quinze àmbits de treball proposats i explicats per l'Àrea d'Esports i Activitat Física. Els primers resultats d'aquestes prioritzacions van poder ser explicats al final de la sessió del 16 de novembre, per part de la responsable de l'àrea i els consultors d'Estratègia Local.

Finalment, en una jornada posterior, tots els tècnics de l'Àrea van rebre el retorn detallat de tots els resultats de la jornada de treball, i amb aquesta informació i la col·laboració d'Estratègia Local van poder prioritzar també els àmbits de treball de de la Diputació per tal de complementar amb la seva visió el conjunt de respostes que conformen les necessitats detectades pels tècnics i regidors d'Esports de l'àmbit de la Diputació de Barcelona.
c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522