2020 l’any de la pandemia COVID19 i dels cursos de formació on-line

Formació
1.666


Durant tot l’any Jordi Oliveres, director d’Estratègia Local i Joan Queraltó, cap de projectes, han impartit diferents seminaris i cursos on-line adreçats a polítics i tècnics d’administracions catalanes, donant resposta a les necessitats formatives plantejades per les diferents institucions, fent cursos ad-hoc. Aquests cursos han estat de petit format, màxim 10 persones per curs, per tal de garantir una interacció eficient en les sessions per videoconferència.

Per altra banda, Jordi Oliveres, ha participat com a professor a la setena edició del Postgrau gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local, Tarragona, 2019-2020 de la URV (Universitat Rovira i Virgili) i l'ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques)

Jordi Oliveres ha impartit als tècnics i polítics de diferents administracions locals catalanes que participen al postgrau dos mòduls, un sobre sobre Gabinets de Crisi i un altre sobre Habilitats d’Assessorament al Govern Local. Al mòdul sobre Gabinets de Crisi, s’ha tractat sobre, lideratge, governança local, crisi i gabinets, planificació EMS gestió de la crisi, el gabinet d’alcaldia, i dirigir utilitzant la tècnica line-staff. Pel que fa al mòdul sobre Habilitats d’Assessorament al Govern Local, s’ha tractat sobre estils de lideratge en les organitzacions, el lideratge d'equips, estils directius, perfils socioprofessionals, com són les persones, la gestió de les relacions en l'entorn de treball, i la gestió de la influència.

A causa de la pandèmia pel COVID19 s’han impartit els mòduls per videoconferència el que ha suposat un repte addicional per mantenir la participació i implicació dels alumnes.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522