Jordi Oliveres, professor del Màster Universitari en Direcció i Lideratge Públics. Especialitat en Administració Local de l'INAP

Articles Revistes
815


Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, ha participat com a professor de l'INAP (Institut Nacional d'Administració Pública) a la primera edició del Màster Universitari en Direcció i Lideratge Públics. Especialitat en Administració Local. L'INAP també li ha encarregat ser el responsable de l'exercici individual que han hagut de realitzar tots els estudiants de l'assignatura.

Jordi Oliveres ha impartit als tècnics de diferents administracions locals que participen en el màster, un mòdul sobre Lideratge: Estils i Equips dins de l'assignatura de Direcció, gestió i desenvolupament de persones a l'administració local de la qual és responsable Virginia Losa Muñiz, Vicesecretària General de la Diputació de Palència. L'INAP també li ha encarregat ser el responsable i tutor de l'exercici individual que han hagut de realitzar tots els estudiants de l'assignatura.

El mòdul ha estat impartit, a causa de la pandèmia pel COVID19, per videoconferència el que ha suposat un repte addicional per mantenir la participació i implicació dels alumnes. Pel que fa als continguts s'ha tractat sobre estils de lideratge en les organitzacions, el lideratge d'equips, estils directius, perfils socioprofessionals, com són les persones i la gestió de les relacions en l'entorn de treball.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522