Elaborada la valoració de llocs de treball, la RLT i l’actualització del sistema retributiu, tot negociat i pactat amb tots els sindicats i aprovat en un temps rècord

Articles Revistes
1.254


Estratègia Local va guanyar fa uns mesos un concurs públic per elaborar una valoració de llocs de treball, fer la Relació de llocs de treball i actualitzar el sistema retributiu, i per assessorar la negociació amb els sindicats dels resultats, a l’ajuntament de Calafell i el seu patronat de gestió del patrimoni monumental, un concurs on van participar cinc empreses especialitzades.

Un equip de quatre consultors d’Estratègia Local dirigit pel Subdirector Albert Calderó ha dut a terme tots els treballs en dos mesos i vint dies exactes, a demanda de l’ajuntament que volia, si fos possible, que els treballs estiguessin acabats abans de l’inici de la campanya electoral municipal.

El procés s’ha fet amb un mètode innovador que inclou una consulta individualitzada a tot el personal, que ha pogut presentar propostes d’esmena a la descripció, valoració i actualització retributiva del seu lloc de treball, assessorat pels sindicats que han estat informats prèviament del contingut detallat. Més del 65% del personal afectat va presentar propostes, que van ser totes contestades en menys d’una setmana, i el 35% de les propostes presentades van ser acceptades total o parcialment.

Finalment la proposta completa de valoració, relació de llocs de treball i actualització de les retribucions ha estat negociada amb els sis sindicats representatius, CCOO, CGT, CSIF, SPC, SPL-CME i UGT, amb els que s’ha arribat a un acord total després de 6 llargues sessions negociadores amb un total de més de 30 hores de negociació.

L’Acord de Condicions Comunes que recull l’aprovació de la valoració de llocs de treball, la Relació de llocs de treball, l’actualització del sistema retributiu i la seva normativa reguladora, signat pel govern municipal i els sis sindicats amb representació, ha estat ratificat pel Ple de l’ajuntament el 9 de maig de 2019, un dia abans de la data límit que l’ajuntament va posar com a objectiu.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522