L'ajuntament d'Artà (Mallorca) aprova per unanimitat la Relació de Llocs de Treball amb assessorament d'Estratègia Local

Articles Revistes
939


Després d'un procés participatiu amb tot el personal i d’una detallada negociació amb la representació sindical, que va acabar amb un acord unànime de la Mesa de Negociació, el Ple de l’ajuntament ha aprovat per unanimitat l’Acord regulador complementari de condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l'ajuntament d’Artà, que inclou la definició i regulació completes de l’organigrama i la Relació de Llocs de Treball de la institució.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522