Tots els sindicats representats signen l'acord de funcionaris i el conveni laboral de l'ajuntament de Calafell, assessorat per Estratègia Local

Articles Revistes
984


Els cinc sindicats amb representació a la Junta de personal i al Comitè d'Empresa de l'ajuntament de Calafell, que són CCOO, CSIF, SPC, SPPM i UGT, han signat en un sol acte el dia 27 d'agost d'enguany el nou Acord de funcionaris i el nou Conveni laboral de l'ajuntament. El govern municipal ha estat assessorat en les Meses de Negociació per Albert Calderó, consultor i subdirector d'Estratègia Local.

Els nous Acord i Conveni s'han signat per a una vigència de 5 anys i suposen una important posada al dia de les relacions laborals municipals. Entre altres coses inclouen un compromís municipal de dur a terme a curt termini una valoració de tots els llocs de treball i la relació de llocs de treball, i en els acords signats queden delimitats els seus efectes i condicions assumits per ambdues parts; també inclouen el compromís de dur a terme un Pla d’Ordenació de Recursos Humans que inclourà disposicions de consolidació d'ocupació per al personal interí i contractat de llarga durada.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522