La ciutat d'Oviedo (Florida) estableix un formulari d'avaluació del seu gerent

Articles Revistes
954


El govern de la ciutat d'Oviedo a Florida, que té 37.000 habitants, ha decidit publicar el formulari d'avaluació del seu gerent.

Aquest formulari, que té 83 preguntes concretes, l'han de respondre els regidors de l'ajuntament.

Els regidors responen a preguntes sobre els següents temes:

.- Suport i assitència tècnica al govern municipal en el seu rol d'elaboració de polítiques (15 preguntes)
.- Administració interna; implementació de les polítiques del govern municipal, gestió financera, i gestió de personal (27 preguntes)
.- Relacions externes; relacions amb els ciutadans i relacions amb d'altres institucions (12 preguntes)
.- Actitut personal; en la comunicació interpersonal, en l'estil de direcció, i en la seva eficàcia laboral (23 preguntes)

A banda els regidors han d'opinar lliurement sobre el gerent del seu ajuntament a partir de les següents preguntes:

.- Quins han estat els assoliments més notables del gerent durant l'últim any?
.- Quines qualitats del gerent l'han ajudat més a desenvolupar la seva tasca al darrer any?
.- Creus que el gerent ha de continuar?
.- Hi ha alguna cosa que desitjaria que el gerent fes diferent?
.- En quins àmbits el gerent hauria de centrar-se en el proper any?

Vet aquí una demostració pràctica de que avaluar als teus col·laboradors i subordinats a l'administració pública és possible!

Podeu descarregar el formulari en llengua anglesa aquíc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522