CURS SOBRE MUNICIPALITZACIÓ O EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Formació
1.208


El proper mes de juny el Subdirector d'Estratègia Local, Albert Calderó, farà un curs de 24 hores de durada per a personal municipal a la Federació de Municipis de Catalunya, sobre formes de gestió dels serveis, centrat en els debats polítics i tècnics que hi ha avui en dia als ajuntaments sobre municipalització o externalització de serveis.

Durant el curs Albert Calderó farà diverses aportacions metòdiques per incorporar criteris tècnics de decisió de bon govern, directius, organitzatius, prestacionals i de gestió de personal a aquesta complexa decisió, que no s'hauria de prendre només des de plantejaments ideològics.

Si hi esteu interessats podeu anar, per a més informació i inscripcions, a la pàgina del curs a la web de la FMC, pitjant aquí.

Programa cursc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522