13 condicions que un ajuntament ha de complir per poder dir que té jerarquia democràtica

Articles Revistes
1.228

Albert Calderó


No hi ha democràcia local sense jerarquia democràtica

En el règim franquista els polítics locals eren triats per procediments no democràtics, però a més no manaven, a l'ajuntament. L'alcalde podia fer una alcaldada de tant en tant, demanant permís, i prou. Manaven els alts funcionaris i, a través d'ells, el poder estatal.

Una democràcia local de veritat és molt diferent. Mana el govern elegit per la ciutadania. D'això se'n diu jerarquia democràtica.

Com que al nostre país vam sortir de la dictadura d'aquella manera, encara hi ha molts ajuntaments on no mana qui hauria de manar. Hi ha ajuntaments on, quaranta anys després, segueixen manant els de sempre; també hi ha altres ajuntaments on hi ha un desordre gran, manen una mica uns i altres, i hi ha temes on no mana ningú; hi ha una certa anarquia, de la que no es parla, perquè fa molta vergonya. Finalment hi ha alguns ajuntaments on mana qui ha de manar: Hi ha jerarquia democràtica. Però no són gaires...

A aquest article gosaré parlar d?això, d'un tema del que ningú parla, però que se'n hauria de parlar alt i fort, com a mínim a tots els ajuntaments on no mana qui hauria de manar.

Però què vol dir manar a un ajuntament? No es tracta de presidir els plens i la processó de festa major. Es tracta de dirigir la institució de veritat. A continuació proposaré fins a tretze requisits que ha de complir un ajuntament per poder afirmar que té jerarquia democràtica. Pot servir de test per saber qui mana, i també de guia per tal que els que haurien de manar, però no manen, decideixin començar a manar.

Els títols dels tretze capítols, que s'aniran publicant un darrera l'altre, són les 13 condicions que ha de complir un ajuntament per poder dir que té jerarquia democràtica, que són les següents:

Condició 1: Existeix un organigrama publicat que aclareix bé qui té l?autoritat jeràrquica sobre qui, i on es diferencia bé entre l'autoritat jeràrquica, l'autoritat funcional, l'autoritat experta i l'autoritat de projectes.

Condició 2: Existeix un protocol únic de gestió de projectes, que el govern fa servir per gestionar els continguts, els resultats, els terminis i el grau de prioritat de cada projecte.

Condició 3: En totes les decisions municipals on hi ha més d'una alternativa de decisió legalment i tècnicament viable, els tècnics municipals elaboren vàries alternatives viables de decisió per tal que el govern pugui decidir de veritat.

Condició 4: Sempre que un informe tècnic posa en dubte la legalitat o la viabilitat tècnica de la intenció expressada pel govern municipal sobre un tema, es demana un o més informes contradictoris a altres tècnics per poder prendre decisions a la vista de diversos parers tècnics solvents.

Condició 5: Entre l'alcalde i qualsevol funcionari només hi ha un càrrec jeràrquic; dos com a màxim a ajuntaments de més de 500 empleats.

Condició 6: Tots els càrrecs jeràrquics tenen un mínim de 10 subordinats, i es dediquen quasi exclusivament a la tasca jeràrquica.

Condició 7: Els càrrecs jeràrquics són tots de lliure designació i cessament motivats.

Condició 8: Tots els càrrecs jeràrquics tenen clar i apliquen un protocol d'avaluació de productivitat i acompliment del seu personal, que té conseqüències econòmiques un cop a l'any.

Condició 9: Tots els càrrecs jeràrquics tenen clar i apliquen un protocol únic de reconeixements i sancions.

Condició 10: Es fa fora amb expedient disciplinari a un 1% de la plantilla cada any, i s'homenatja la trajectòria excel·lent d'un 1% de la plantilla cada any.

Condició 11: Es fa una sanció greu o lleu per infraccions diverses a un 2% de la plantilla cada any, i es fa públic un reconeixement o felicitació per mèrits diversos a un 2% de la plantilla cada any.

Condició 12: Tots els càrrecs jeràrquics estan fora de conveni i negocien i pacten personalment i individualment les seves molt bones condicions de treball amb el govern municipal.

Condició 13: Si l'alcalde té dedicació completa a l'ajuntament, el seu sou és el més alt de l'ajuntament.

Article en pdfc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522