Com elaborar la RLT ràpid, bé i sense conflicte

Articles Revistes
2.966

Albert Calderó

A les institucions locals ara hi ha pressa per elaborar la Relació de Llocs de Treball; tot i que fa molts anys que és obligatòria, ara la llei de Transparència ho exigeix i ho fa políticament convenient. Però, com fer ràpid, bé i sense conflicte una cosa que en el passat va resultar complicada, costosa i conflictiva? Vet aquí algunes recomanacions.

Com fer la RLT com sempre Com fer bé la RLT
Estudi profundíssim basat en què uns consultors que no en tenen ni idea es passin setmanes fent preguntes ximples a tots els funcionaris i empleats Res d'estudis inútils i feixucs, anem al gra
Cal escriure un munt de pàgines amb les llistes de les dotzenes de tasques que fa cada funcionari i empleat Descripcions molt breus centrades en l'essencial i en justificar diferències
Compliquem el tema posant en discussió al mateix temps l'estructura de comandament Organigrama molt senzill: Com menys estructura millor, i res de conflictes
Incorporem dramatisme al tema posant sobre la taula i cap per avall tot el sistema retributiu amb la Valoració de Llocs de Treball, incloent el morbo, el conflicte, el cost i la infracció legal d'un augment general del pressupost de personal Increments retributius restrictius, justos, escalonats en el temps, pactats i ordenats, complint alhora la llei rigorosament
Els tècnics de personal de la institució treballen en el tema a les nits, a més a més del seu treball del dia a dia Professionals externs experimentats col·laboren puntualment amb els de la casa fent tota la feina extra
Mesos i mesos d'incertesa, tensions i plors pels passadissos Rapidesa, claredat i participació a tots els nivells, evitant frustracions i també expectatives fora de mida
Negociació de tot el paquet amb els sindicats, en sessions interminables, tenses, i crispades per la insistència dels sindicats en un augment desmesurat de les retribucions dels seus col·lectius d'afiliats més nombrosos Pacte previ de tot el procés; coordinació de la RLT amb convenis i acords; algunes concessions a canvi d'acord ràpid i pau social; i tot dins de la legalitat (que és interpretable... )

És a dir, que no és tan difícil. Però tampoc és tan fàcil. Sense un assessorament professional expert pot ser tota una aventura, i amb final infeliç...

Bona sort.

Maig de 2016c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522