Curs i entrevista a Albert Calderó a l'Escola de gestió pública de la regió de Múrcia

Formació
1.373

 

Els dies 24 i 25 de març el consultor i subdirector d’Estratègia Local Albert Calderó ha impartit un curs sobre “Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional” a la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia (EFIAP), i hi han assistit uns vint caps de personal i tècnics de grans ajuntaments, universitats i organismes regionals. 

Aprofitant l’avinentesa Albert Calderó ha estat entrevistat al canal Youtube de l’EFIAP. A l’entrevista parla dels problemes de les administracions públiques a l’hora de posar en marxa l’avaluació de l’acompliment. Podeu seguir l’entrevista aquí 

Objectius del curs:

1. Analitzar el concepte d'avaluació de l'acompliment segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. Conèixer el procés d'elaboració de la posada en marxa del sistema d'avaluació de l'acompliment i la carrera professional del personal empleat públic.
 

Programa:

I.    Avaluació de l'acompliment en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
II.   Avaluació de l'acompliment i complement de productivitat.
III.  Sistemes d'avaluació de l'acompliment des de la legislació vigent.
IV. Organització del Comitè d'Avaluació de l'Acompliment.
V.  Sistemes de carrera professional des de la legislació vigent.
VI. Carrera professional i plans d'ocupació.

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522