Com organitzar i gestionar participativament la policia local

Formació
1.504

 

Com organitzar i gestionar participativament  la policia local
 
Data: 18/11/2014
Lloc: Seu ACM
Inscripcions: Web ACM
 
Objectius: Es treballarà la posada en pràctica de mètodes més amables i participatius de gestió de la policia local, internament i amb el seu entorn, en paral•lel a mètodes més avançats de lideratge per part del comandament, com una manera de millorar el clima social intern, augmentar l’eficàcia del servei i millorar-ne la imatge ciutadana. 
 
 
 
TEMARI:
1. Policia local: situacions millorables. 
2. Millorar la capacitat de lideratge dels comandaments. Estils de lideratge i mètodes pràctics de millorament. 
3. El Consell de Comandament: composició, mètodes de treball, com pot servir per canviar el lideratge.  
4. La Conferència dels Agents: mètodes de treball, mètodes de participació en les decisions. 
5. Les Enquestes de preferències i l’organització participativa del treball de torns. 
6. Participació ciutadana en les prioritats de seguretat pública. 
7. Participació amb els altres cossos policials: La Junta Local de Seguretat que funciona. 
8. Gestió participativa de les relacions amb altres departaments municipals. 
 
 
 
 


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522