Com organitzar la comunicació municipal amb pocs recursos

Formació
1.493

 

Com organitzar la comunicació municipal amb pocs recursos
 
Data: 19/11/2014
Lloc: Seu ACM
Inscripcions: Web ACM
 
Objectius: Es treballarà la comunicació com una activitat integrada en els projectes municipals i també els canals municipals de comunicació, buscant la millor relació cost/impacte i evitant la competència amb els canals comercials. Propostes concretes de mitjans i canals de comunicació municipal innovadors i fàcils de posar en marxa. 
 
 
 
TEMARI
1. El que no es comunica no se sap.
2. Canals de comunicació i hàbits de consum d’informació.
3. Canals convencionals i no convencionals, avantatges i inconvenients. 
4. La carta. La carta manuscrita. Les bases de dades personals. 
5. L’enquesta mediàtica. 
6. La tècnica de grup nominal y l’enquesta Delphi. 
7. El dossier informatiu. 
8. La revista electrònica, la web, el blog, les xarxes socials. 
9. Correu electrònic, SMS, Whatsapp etc.
10. El mot d’ordre
11. La pancarta. 
12. Altres canals no convencionals.
 
 
 
 
 


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522