Calderó i Queraltó, ponents sobre innovació a l'administració educativa al Congrés "L'educació, l'eix del nou Estat"

Consultors
1.857

 

Albert Calderó i Joan Queraltó, consultors d’Estratègia Local, han estat convidats a presentar una ponència conjunta en el Congrés “L'educació, l’eix del nou Estat”  que se celebra els dies 27 a 29 de novembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, promogut per Edu21, un thinktank sobre innovació educativa que impulsa el Centre d’Estudis Jordi Pujol.
 
La ponència, que porta per títol “La nova Administració educativa” fa una diagnosi de l’actual sistema organitzatiu de l’ensenyament públic i proposa un conjunt d’eixos d’innovació per augmentar l’eficàcia del sistema.
 
La ponència es presentarà el darrer dia, poc abans de les intervencions de cloenda de la Hble. Consellera Sra. Irene Rigau i del President del Centre d’Estudis, Molt Hble. Sr. Jordi Pujol
 
 

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522