Conferència al Col·legi d'Arquitectes de Madrid

Consultors
1.999

 

El dia 20 de juny l’Albert Calderó, el nostre subdirector, va impartir una conferència sobre “Las relaciones entre políticos y técnicos en la administración local”  a la nova seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid, que va provocar un col·loqui molt animat, i fent de cloenda de la V Trobada d’Arquitectes municipals de la Comunitat de Madrid

 

 

 

 

 

 

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522