En marxa la 12a edició del Curs de Directius Locals de la FEMP

Formació
2.022

 

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha posat en marxa la 12a edició del seu Curs de Formació de Directius Locals. Aquest curs, de 240 hores lectives, és un curs avançat i especialitzat de formació de directius locals, que deixa de banda l'homologació acadèmica per aprofundir en els aspectes metodològics i pràctics de l'aprenentatge del treball directiu.
 
Hi han passat ja diversos centenars de directius, tècnics i comandaments intermedis d'institucions locals, i s'ha anat convertint en el curs de referència en la formació de directius del món local.
 
Albert Calderó, consultor i subdirector d'Estratègia Local, va participar amb els experts en formació de la FEMP en la concepció inicial del programa, i des de la primera edició imparteix un dels seus sis mòduls de 40 hores, el de "Gestió de serveis i lideratge organitzacional ".
 
El format està pensat per facilitar la participació de directius, tècnics i comandaments intermedis d'institucions locals, mitjançant l'estructura de mòduls independents que es poden cursar en qualsevol ordre, i el format semipresencial.
La novetat en aquesta edició ha estat la posada en marxa d'una nova plataforma d'e-learning per a la docència virtual, la pàgina d'inici apareix a la foto.
 
Altres professors del curs són José Vicente Cortés, director de Modernització de l'Ajuntament de Castelló; Joaquín Ruiz, Director de Qualitat de l'Agència Espanyola d'Avaluació del MHAP i Toni Puig, expert en màrqueting públic de l'Ajuntament de Barcelona.
 
 
 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522