Jordi Oliveres fa un seminari sobre lideratge al Comitè Territorial de la JNC a Igualada

Formació
1.634

 

 

El día 20 d'abril Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, ha impartit un seminari sobre lideratge territorial als prop de 70 assistents al Comitè Territorial de la JNC.

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522