Albert Calderó, ponent a una Jornada per a alcaldes de la FEMP

Consultors
1.831

 

Els dies 11 i 12 d'abril s'ha celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de Madrid una jornada adreçada exclusivament a alcaldes i regidors de governs locals, sota el lema: "Els reptes actuals del municipalisme. Estratègies per a la captació de recursos i millora de l'eficiència ", en la qual van prendre part més de 50 alcaldes, tinents d'alcalde i regidors de govern.

Albert Calderó va impartir durant dues hores una ponència sobre "Gestió estratègica de l'ajust. Recuperant la solvència economicofinancera local ". Altres ponents van ser Concepció Gamarra Ruiz-Clavijo, Alcaldessa de Logronyo, el regidor delegat Julio Andrade Ruiz i els directius Manuel Serrano Canon i Carlos Gómez-Cambronero Saínz de la Maza, de l'Ajuntament de Màlaga, i Fermín Cerezo Peco, Tècnic de l'Ajuntament de Catarroja .
 
 

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522