Subdirector d'Estratègia Local imparteix formació a alcaldes d'Equador

Formació
1.982

 

Els dies 18 a 20 d'Abril el subdirector d'Estratègia Local, Albert Calderó. va impartir els dos primers mòduls de la primera edició del Diploma d'Alta Direcció en Administració Pública  a Quito, Equador, sobre Planificació Estratègica Local i Gestió de Recursos Humans.

 

El Diploma està adreçat a càrrecs electes i directius locals equatorians, amb la direcció acadèmica de la Fundesem Business School d'Alacant  en cooperació amb la Universidad Nacional Autónoma de México , i l'organització de Formación Mundial , una empresa consultora equatoriana especialitzada en l'organització a Equador d'estudis de tercer cicle d'universitats i escoles de negocis de prestigi de tot el món.
 
Van participar-hi més de vint inscrits, Prefectes i Viceprefectes (càrrecs provincials d'elecció directa), Alcaldes i Vicealcaldes, regidors, vocals parrroquials, i directius municipals i de l'auditoria estatal de governs locals.
 
Equador posseeix un sistema polític i electoral modern a nivell territorial. Existeixen tres nivells d'autogovern local, tots ells d'elecció directa: les parròquies, el nivell inferior, són unes 1500 a tot el país; els cantons, o municipis, uns 220; i les 24 províncies conformen el nivell superior. A més hi ha 10 regions per a la descentralització del govern estatal, que inclouen les regions metropolitanes de Quito i Guayaquil i el règim especial de les Illes Galápagos.
 
L’endemà del curs els organitzadors van acompanyar Albert Calderó en un breu recorregut turístic, que va incloure la tradició de “parar el huevo en la Mitad del Mundo”, que consisteix a intentar posar un ou cru en equilibri a la cabota d'un clau, aprofitant l'anul·lació de l'efecte Coriolis a la mateixa línia de l'Equador. La foto demostra que l’Albert va tenir èxit en l'intent, a més d'aconseguir una molt alta valoració del curs per part dels assistents.
 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522