Tres propostes de revolucions organitzatives per recuperar la viabilitat econòmica (i institucional) de les institucions locals

Consultors
1.765

Per Albert Calderó

Sir Winston S Churchill

(Resum de la ponència presentada a les VII JOMCAL, Jornades de Modernització i Qualitat de les institucions locals, organitzades per l'ajuntament de Màlaga i la FEMP l'octubre de 2012 al Palau de Fires i Congressos de Màlaga)

A la majoria d'institucions locals no n’hi haurà prou només amb retallades per tornar a equilibrar els pressupostos. A més de no sortir del dèficit i la insolvència, només amb retallades les institucions i les ciutadanies cauran en la tristesa i depressió col•lectives. Per tant cal fer més coses, i fer-les liderant i donant bones notícies al personal. Cal fer alguna revolució organitzativa. En proposaré tres:
 

 

1 La revolució del pressupost : El pressupost per projectes

S’ha d’elaborar un Pla i pressupost anual per al 2013 simplificat, centrat en costos i prioritats. Un pressupost del govern i no de l'interventor. Tres blocs: Primer, el funcionament ordinari, reduït al mínim, simplificat, eliminant tot allò superflu. Segon, els Projectes Més, projectes nous, rellevants, poc costosos, connectant amb les grans preocupacions socials i buscant la màxima eficàcia a curt termini. Tercer, els Projectes Menys, projectes rellevants d'estalvi modificant aspectes del funcionament ordinari de manera contundent. Amb un afegit obligat: El Pla de Mandat  2014-2015, un pla i pressupost bianual dels dos anys restants del mandat amb la mateixa metodologia, assegurant bones notícies per a la ciutadania al final del mandat.

2 La revolució de l'estratègia: La gestió estratègica dels projectes

L'estratègia que funciona és tenir projectes, projectes que tinguin una bona relació cost/valor afegit social i institucional, amb capacitat paradigmàtica i mobilitzadora, amb alta motricitat estratègica, amb una priorització poderosa i flexible. Un pla estratègic ha de ser un llistat de projectes. Màxim, una pàgina. Res de plans estratègics celestials, amb moltes pàgines de paraules boniques i políticament correctes que ningú llegirà ni posarà en pràctica. Projectes senzills i prioritats estrictes. Menys visió i més acció. Els valors practicats en projectes, i no en jaculatòries.


3 La revolució estructural: La professionalització jeràrquica

Per professionalitzar la jerarquia no cal cap canvi legal. Simplement cal reorganitzar a fons l'estructura, amb tres moviments simultanis:
3.1. Substituir els tres o quatre nivells jeràrquics inferiors per un sol nivell jeràrquic professionalitzat: els caps d'unitat. Cal crear grans unitats professionals homogènies, d'almenys 15 persones i un màxim de 100, i posar al comandament de cadascuna a un/a funcionari/a de la casa, professional competent i respectat/a amb dots de comandament, i amb dedicació exclusiva a les tasques jeràrquiques. Això farà possible recuperar la il•lusió i la implicació del personal de qualificació baixa i mitja mitjançant el lideratge competent de comandaments intermedis sorgits del seu propi col•lectiu.
3.2. Substituir els tres o quatre nivells jeràrquics superiors per un sol nivell de directius professionals, que o bé dirigeixin a grans unitats executives formades per professionals heterogenis, o bé dirigeixin a diversos caps d'unitats; format per funcionaris/es de la pròpia institució, professionals competents i respectats/des amb dots de comandament i formació directiva pràctica, i amb dedicació exclusiva a les tasques jeràrquiques. Això farà possible recuperar la il•lusió i la implicació del personal tècnic, mitjançant un lideratge executiu competent i proper.
3.3. Crear el Gabinet de projectes estratègics, un equip ampli de funcionaris/es de la pròpia institució, professionals competents i respectats/des amb dots creatives, executives i relacionals, amb formació en direcció de projectes, per crear parelles directives de projectes municipals fent parella amb regidors delegats, amb dedicació exclusiva a la invenció, direcció i relacions dels grans projectes. Això produirà l'èxit dels projectes i el del govern.

1 + 2 + 3 significa el següent : Passar...
        

tigre elefante

         
 

 

 

 

                     de l'elefant amb cervell de mosquit...                       ...al tigre amb cap de tigre!


1 + 2 + 3 és el gran canvi organitzatiu que ningú va voler posar en pràctica en els anys d'eufòria econòmica; ara, en plena crisi, és possible fer-ho, i a més pot ser imprescindible per a la supervivència. I si no, tindrem el fracàs. El fracàs en el sector privat suposa l'eliminació de les empreses fracassades. En el sector públic, no: en el sector públic el fracàs no comporta el dolç consol de la mort. El fracàs en el sector públic són les institucions zombis. Ja en tenim un bon grapat vagarejant per ací i per allà...

Versió de l'article en pdf per imprimir

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522