Maribel Montes Wolf col·labora amb Dones LID en un programa de formació sobre democràcia i ciutadania al Marroc

Estrategues Sense Fronteres
2.449

Maribel Montes Wolf

Estratègia local, en el marc del seu programa "Estrategues sense Fronteres" que contempla l'increment de la governança i de l'estabilitat política i institucional en els països en vies de desenvolupament, col · labora amb Dones per la Llibertat i la Democràcia de Catalunya - Dones Lid - en un projecte d'impuls als Drets humans, i la seva governabilitat democràtica. Es busca, amb aquesta col·laboració, promoure la ciutadania al Marroc de la Xarxa Connectingroup. Aquesta iniciativa està finançada per l'Agència Catalana de Cooperacció al Desenvolupament el 2012.
 
Les activitats s'adrecen a millorar la capacitat de les dones membres de la Xarxa, que ja disposen d'un potencial adquirit per les seves competències, per tal de facilitar la seva incidència grupal, regional o nacional, per la formació a la incidència ciutadana. A més, es tracta de promoure la visibilitat de la Xarxa en la seva contribució al desenvolupament humà i social del seu país. El mètode utilitzat, que caracteritza la denominació de la Xarxa marroquina passa per Connectar, és a dir identificar els canals nacionals i internacionals on poden ampliar la seva participació.
 
Dones Lid és una ONG que treballa des de fa anys a favor de l'eliminació de totes les formes de discriminació de les dones i el respecte dels seus drets. El suport específic d'Estratègia local, en el marc de l'activitat esmentada, se centra en la formació en Drets humans i democràcia per les dones membres de la Xarxa Connectingroup. Més enllà donarà suport al disseny d'una estratègia de cooperació de Dones Lid amb diferents actors de la Mediterrània.
 
El juliol de 2012, convidada per Dones Lid, Maribel Montes-Wolf, consultora d'Estratègia local, va participar en una primera reunió de Connectingroup a Dardara Chefchaouen-Marroc per conèixer el context local i la Xarxa beneficiària de la formació i posteriorment va elaborar un programa de sis mòduls de formació de drets humans i democràcia. Aquests últims contenen elements de coneixements indispensables a les organitzacions ciutadanes que desitgin estructurar un treball d'incidència local. L'espai internacional en aquesta perspectiva, tant el del Comitè de drets econòmics i socials del Consell econòmic i social de les Nacions Unides-ECOSOC -, com la Convenció contra totes les formes de discriminació de les dones (CEDAW) ofereixen possibilitats de suport a la ampliació de l'exigència dels drets a nivell intern regional o nacional. Els temes dels mòduls de formació exposen:
    .- Els drets humans i la seva relació amb la democràcia institucional.
    .- Els drets humans com a creació històrica. La declaració d'indivisibilitat. (Viena 1993)
    .- Els drets econòmics i socials. 
    .- L'exigència ciutadana per a l'aplicació dels drets humans plasmats en les Constitucions. Una economia amb rostre humà.
   .- Els mètodes participatius per a la superació dels conflictes.
   .- Els casos concrets de l'acció ciutadana a Brasil i Mèxic.
 
Els dies 29 i 30 de setembre del 2012 es va realitzar a Casablanca Marroc la primera sessió de formació sobre el tema "Democràcia i ciutadania": Els drets econòmics i socials, la qual va comptar amb la participació activa de la Sra Joaquima Alemany, presidenta de Dones lid. Durant la sessió Maribel Montes-Wolf d'Estratègia local impartir quatre mòduls de formació a gairebé cinquanta dones membres de la Xarxa de Connectingroup de totes les regions del Marroc. La sessió del primer dia va incloure la Conferència de Monsieur Azedine Bennis qui es va centrar en la problemàtica democràtica dels drets humans al Marroc. L'interès va ser evident perquè els avenços aconseguits en aquesta última dècada amb el nou Codi del treball que estableix el principi de no discriminació entre homes i dones en el Codi penal i per la Reforma del Codi de la família de tradició islàmica, que elimina la tutela marital i augmenta els drets de les dones casades, permeten ampliar la participació ciutadana per aconseguir la seva aplicació concreta. Les nombroses preguntes de les participants, després de les intervencions de formació de Maribel Montes-Wolf d'Estratègia local, van permetre precisar les possibilitats d'incidència democràtica i el rol de la Xarxa Connectingroup en aquest sentit.
 
A Barcelona entre els 6 i 10 de novembre a més d'altres activitats d'intercanvi amb xarxes de dones a Catalunya i d'empresàries del Marroc a càrrec de Dones lid, Maribel Wolf i Jordi Oliveres d'Estratègia local completaran la formació amb els mòduls de tècniques participatives per la prevenció de conflictes i els casos d'incidència ciutadana a Brasil i Mèxic.
 

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522