Albert Calderó, ponent en les VII Jornades de Modernització i Qualitat de l'Ajuntament de Màlaga

Consultors
1.746

Sir Winston S Churchill

Presentarà una ponència amb el títol: Les nostres administracions locals poden caminar, encara avui, cap a la "administració sostenible"? en el marc de la sessió de debat sobre "La Gestió Pública Local en moments de crisi". Entre molts altres ponents, hi participaran  Manuel Arenilla Sáez, director de l'INAP, Manuel Serrano Canón, cap del Servei de Qualitat i Modernització de l'Ajuntament de Màlaga, Carlos Prieto, Secretari de la Comissió d'Hisenda de la FEMP, Fernando Monar Rubia, Secretari de la Fundació Internacional per als Compromisos de Qualitat, Carlos Urgoiti, director de Pressupostos del Ajuntament de Bilbao, José Antonio Latorre, cap del Departament de Formació i Qualitat de la Diputació d'Alacant, José Nuño, director general de Modernització i Qualitat de l'Ajuntament de Madrid, i Àngel Ros, president de la Comissió de Societat de la Informació i Noves Tecnologies de la FEMP i alcalde de Lleida.

La cloenda serà presidida pel president de la FEMP i alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, i per l'Alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre.

Les Jornades, de ja llarga tradició en el món local, se celebraran al Palau de Fires i Congressos de Màlaga els dies 10 i 11 d'octubre; pot consultar l'avanç de programa i el sistema d'inscripció aquí . Albert Calderó ja va presentar una ponència en una edició anterior d'aquestes Jornades, l'any 2000, sobre modernització de les relacions laborals.

 


 

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522