¿Tornem a tenir corporacions locals?

Articles Revistes
1.675

Per Albert Calderó

L'any 2002 vaig publicar, juntament amb el meu amic Manuel Zafra, professor de ciència política de la Universitat de Granada, un article a "El País" que es titulava "Els ajuntaments no són corporacions". Hi defensàvem que era incorrecte i anacrònic, en una democràcia moderna, parlar de corporacions locals referint-se als Ajuntaments i altres institucions locals, perquè era una reminiscència decimonònica, gremial i privatista, pròpia de l'època en què només s'acceptava a l'estat central com titular d'interessos públics, i s'equiparava a les institucions locals amb gremis, agrupacions privades o comunitats veïnals.

Uns mesos després, el govern Aznar va presentar i va aconseguir l'aprovació de les Corts, per molt àmplia majoria, d'una àmplia reforma de la llei de règim local, la qual es va anomenar llei de grans ciutats, en què a més d'un paquet important de mesures modernitzadores, s'operava un radical canvi de llenguatge: desapareixien de la llei les expressions "corporacions", "ens" i "entitats" per referir-se a Ajuntaments, i s'utilitzava sempre "institucions locals" per a les institucions i "govern local "per a la majoria governant. Vaig tenir ocasió de comentar aquest canvi amb els seus autors, tècnics del Ministeri d'Administracions Públiques, i van reconèixer obertament que el nostre article d'El País els havia convençut i que havia format part dels materials de treball per redactar el projecte de la nova llei.
 
Ara bé, observo que en les últimes setmanes, en els diversos reials decrets llei que el govern Rajoy està aprovant, s'ha operat una regressió en el llenguatge. En els diversos reials decrets llei que posen en marxa el pla de pagament a proveïdors "d'entitats locals", i les seves disposicions de desenvolupament, es denomina constantment "entitats locals" a aquestes institucions, i es parla del "Ple de la Corporació ". És paradigmàtic, per exemple, quan al final de l'article 9 del Reial decret llei 4/2012 es diu: "Les entitats de crèdit facilitaran a les entitats locals ..." Denominar "entitats" per igual als bancs i a les institucions locals és confondre i posar al mateix nivell institucional institucions públiques democràtiques d'elecció directa amb empreses, una confusió poc desitjable.
 
No hauríem de perdre el gran avanç conceptual que va representar la llei de modernització del govern local de 1993. Patirem amb tota certesa un procés d'empobriment econòmic en els propers anys; evitem almenys patir també un empobriment conceptual.

 

Versió de l'article en pdf per imprimir

 

 


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522