La revista Tiempo publica un reportatge sobre la crisi en els ajuntaments, amb declaracions d'Albert Calderó

Consultors
1.433

 

La revista d'informació general "Tiempo" publica en la seva edició del 9 de març del 2012 un reportatge signat per la seva redactora Clara Pinar, titulat  “Los ERE llegan a la administración local”  sobre la difícil situació econòmica actual dels ajuntaments i les mesures que aquests aborden sobre el tema. El reportatge recull declaracions de Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla i president de la FEMP, l'alcalde de Múrcia i de l'alcaldessa de Jerez de la Frontera, i també d'Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, en qualitat d'expert en administració local .c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522