L?Associació Catalana de Municipis (ACM), encomana a Estratègia Local un Cicle de Seminaris per a càrrecs electes locals.

Formació
1.855

 

Es tracta de seminaris de 8 hores intensives en dos dies consecutius (divendres i dissabte)  adreçats a càrrecs electes locals i directius, sobre conceptes, mètodes, receptes, idees i fórmules pràctiques per atendre diversos aspectes de l’actualitat del govern local.

 
Els seminaris són eminentment pràctics, amens i els seus continguts formatius estan pensats per poder ser aplicats a l’endemà del curs per part dels assistents. 
 
Cadascun dels seminaris s’estructuren en dos sessions complementàries, i són:
 
 
         Com motivar el personal sense augmentar els costos.
 
         Com relacionar-se amb els sindicats de funcionaris
 
 
         Com relacionar-se productivament amb la Comarca, la Diputació, la Generalitat i l’Estat
 
         Com mantenir relacions eficaces amb les empreses i amb les entitats del municipi
 
 
        Com promoure l’emprenedoria i la creació d’empreses i llocs de treball
 
        Com gestionar amb eficàcia l’urbanisme i el territori
 
 
         Com un/a regidor/a pot organitzar el seu temps amb eficàcia
 
         Com un/a regidor/a pot fer compatible el treball institucional amb l’altra feina i amb la vida familiar i personal

 

 

Albert Calderó en el seminari

  Com gestionar el personal i les relacions laborals

 

Joan Queraltó en el seminari

Com relacionar-se amb les institucions, empreses i entitats

   

Albert Calderó i Alberto Ruiz de Azúa Solozábal,

ex alcalde d'Arrigorriaga, i Director de l'Àrea de

Festes de l'Ajuntament de Bilbao en el seminari

Com gestionar el desenvolupament econòmic i el territori

Albert Calderó i Francesc Serra Ferrer, Director

d'Obres als Districtes a l'Ajuntament de Sant

Cugat del Vallès i Director del Pla de Barris

de Les Planes en el seminari

Com gestionar el desenvolupament econòmic i el territori

   
 

Jordi Oliveres en el seminari

 Com organitzar el temps personal

 
   
   
    
   
   
   
   
   

         c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522