Edició gratuïta en PDF del llibre: "Comentaris pràctics per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l 'Empleat Públic a les institucions i organismes públics"

Empresa
1.888

 

L'any 2007, pocs dies després de la publicació al BOE de la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Estratègia Local va posar a la venda un llibre de comentaris de la llei, escrit per Albert Calderó.

El llibre va ser un èxit, i malgrat el seu alt preu l'edició es va vendre en la seva totalitat en una mica més d'un any.
 
Han passat cinc anys, i malgrat això el llibre pot ser encara d'utilitat per a molts responsables i gestors de personal. La llei no ha canviat pràcticament res, i moltes de les severes crítiques que Calderó feia llavors s'han demostrat encertades, tant com les seves prediccions que el desenvolupament de la llei brillaria per la seva absència ...
 
Per això des d'Estratègia Local, i d'acord amb l'autor, hem acordat publicar una edició en PDF gratuïta, que és accessible directament des d'aquí (link a PDF). 
 
Que aquest sigui el nostre obsequi als nostres clients i seguidors pels 25 anys d'Estratègia Local que ara complim.
 

 

 


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522