La revista Eixo Atlântico publica un article del nostre subdirector

Consultors
1.485

La revista Eixo Atlântico és una revista científica sobre polítiques territorials i urbanes, editada per O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, l'Associació transfronterera dels municipis de la Eurorrexión Galícia - Norte de Portugal. En el seu número 18, recentment publicat, i dedicat al tema: “Os desafíos das axendas urbanas en Europa: Reflexións e Debates multinivel”, el nostre subdirector Albert Calderó hi publica a les pàgines 55-67 un article titulat: “Crisis y agendas urbanas: la gestión innovadora de la austeridad”.

En aquest article Calderó sosté que la crisi ens situa davant d'un canvi del sistema de governança local, i que aquest canvi requereix d'una gran transformació en el sistema de govern i administració local, que ha de començar per la reformulació de la institució local com a ens de gestió, representació i participació, i també com a organització de direcció de persones i impuls de lideratges locals, que superin les clàssiques jerarquies i el concepte de funcionari, i es dirigeixin cap a la recerca de la gestió eficaç de l'austeritat.

La revista conté articles en portuguès, gallec, castellà, francès i anglès, i en aquest últim número hi escriuen també, entre altres, el comissari de Política Regional de la Comissió Europea, Mr Johanes Hanh; Tina Kelder, responsable de l'European Urban Knowledge Network, Jean Peyrony, President de la Mission Opérationelle Transfrontalière de França, el professor de sociologia urbana de la Universitat de la Rioja, Fernando Díaz, les professores de la Universidade Nova de Lisboa, Paula Urze i Iva Pires; Phillipe Duron, President de la Conferència de Ciutats de l'Arc Mediterrani, el professor de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Granada, i exdirector general d'Administració Local del Govern d'Espanya i de la Junta d'Andalusia, Manuel Zafra Víctor, i el director de la Revista, el professor de Ciència Política de la Universidade de Vigo, Enrique José Varela, que és també el director del Servizo de Estudos e Publicacións do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522