Estratègia Local participa en un Seminari per a polítics locals de la FEMP

Formació
1.349


La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, dins la seva programació formativa específica per alcaldes i regidors, ha previst celebrar a la seu de Madrid els dies 14 i 15 de desembre pròxim Seminari sobre eficiència, qualitat i bon govern.

La sessió final d'aquest seminari consistirà en un taller i el tema serà: "Com posar en marxa plans de modernització, austeritat i eficiència en els Ajuntaments". Aquest Taller, de quatre hores de durada, serà impartit per Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local.

Altres ponents seran Javier Suárez Pandiello, Catedràtic d'Economia de la Universitat d'Oviedo, José Luis Moreno, Professor de la Universitat Complutense de Madrid i ex director general de Qualitat de la Comunitat de Madrid; Manuel Rodríguez Maseda, Gerent de l'Organisme Autònom de Recaptació de la Diputació de Salamanca, i Carlos Vivas Urieta, Director de Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i ex director d'Estratègia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

  c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522